Als ondernemer weet u dat er behalve veel kansen ook risico’s bestaan voor uw onderneming. Tijdens het in kaart brengen van deze risico’s maakt u vaak zelf een afweging wat betreft de consequenties voor uw onderneming, uw personeel of privévermogen.
Sommige risico’s vallen te beheersen echter zijn niet alle gebeurtenissen te voorzien en vooral te overzien wat betreft financiële gevolgen. Denkt u maar aan brand in uw bedrijfspand of schade die wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een opdracht. Gebeurtenissen die klein beginnen maar soms grote gevolgen kunnen hebben.
ABC Assurantiën kan u adviseren over de onderstaande verzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als door die fout uw zakenrelatie grote schade lijdt? Dan bent u wettelijk aansprakelijk en draait u op voor de kosten.

 

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door een van uw producten of diensten of door uw eigen handelen of dat van uw medewerkers. De kosten waar u dan voor komt te staan, kunnen hoog oplopen: een flinke financiële strop. Een passende aansprakelijkheidsverzekering dekt u dit risico af.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Bedrijfsautoverzekering
Bedrijfsschadeverzekering
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
CAR-Verzekering
Collectieve ongevallen verzekering
Computer- en Electronicaverzekering
Cyberverzekering
Gebouwenverzekering
Inventaris- en Goederenverzekering
Kredietverzekering
Machinebreukverzekering
Milieuschadeverzekering
Rechtsbijstandsverzekering
Transportverzekering
Verzuimverzekering
Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Zakenreisverzekering